Zirai ilaç ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

 

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında zirai ilaç ithalatı için özel olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ithal izni alınması gerekmektedir, bu iznin alınabilmesi için de öncelikle ilaç ruhsatı alınmalıdır. (İthal edilecek ürünün yalnızca laboratuvar analizinde kullanılacak olması veya bitki koruma ürünü hammaddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde gümrük idarelerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilecek Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı ibraz edilmez.) İlaç ruhsatına ve alınan Bakanlık iznine istinaden ürünün ithalatında Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanır, KDV oranı ise % 8’dir.

Japonya menşeli/çıkışlı ürünler için ayrıca Atom Enerjisi Kurumu’ndan Uygunluk Yazısı istenir.

Zirai ilaç ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

  • Menşe belgesi,
  • Faturanın orijinali.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2014