Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya

 

Hızlı kargo yoluyla gelecek şahsi eşyanın ülkeye girişi için muafiyet ve prosedürler;

  • Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır. (20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete 2011/2087 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik),
  • Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir. (08.04.2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazete 2011/1546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir),
  • Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir. (20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete 2011/2087 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik).

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 21 Mart 2013