Genel İthalat Prosedürleri…

 

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelecek şahsi eşyanın ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

 • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
 • Faaliyet belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Vergi mükellefiyet yazısı,
 • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
 • Yetkililerin kimlik suretleri.

Şahsi Eşyanın İthalatı Prosedürleri…

 

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen çeşitli şahsi eşyaların gümrük prosedürleri ve ilgili muafiyetler hakkında bilgiler bulabilirsiniz;

 • Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya,
 • Yurt dışından Türkiye’ye girişlerde yolcu beraberinde getirilen eşya,
 • Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesi’ne nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalar,
 • Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesi’ne nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası,
 • Evlilik nedeni ile serbest dolaşıma giren eşya,
 • Miras yoluyla intikal eden eşya,
 • Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitim malzemeler ve ev eşyası,
 • Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,
 • Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyası.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 21 Mart 2013