Genel İthalat Prosedürleri…

 

Medikal (tıbbi) malzeme ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Medikal (Tıbbi) Malzeme İthalatı Prosedürleri…

 

Öncelikle medikal (tıbbi) malzeme diye ifade edilmek istenilenin medikal (tıbbi) amaçlarla kullanılacak araç ve gereçler olduğunu belirtelim, bitkisel veya kimyevi herhangi bir ilaç için ithalat mevzuatı ve prosedürleri farklıdır ve iki konunun birbiri ile gümrük mevzuatı açısından hiçbir alakası yoktur. Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında medikal (tıbbi) malzeme ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır; Tareks izinlerinin alınması ve gözetim uygulaması bunlardan en önemlileridir. Her ürün için olduğu gibi medikal (tıbbi) malzeme ithalatına da başlamadan önce muhakkak bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz, medikal (tıbbi) malzeme ithalatı sürecinin detayları aşağıdaki gibidir;

 

Medikal (tıbbi) malzeme ithalatında Ekonomi Bakanlığı’ndan Tareks izinlerinin alınması gerekmektedir, ürünlere ait CE etiketlerinin kontrolleri de bu müracaatlar sırasında yapılmaktadır. A.TR belgeli ürünlerde yetkili kurum tarafından, ilave belge istenmeden, referans numarası doğrudan oluşturulur. Tareks uygulamaları hakkında detaylı bilgi alınmadan herhangi bir ticari işlemin (sözleşme imzalanması, para transferi ve benzeri) yapılması, çözülmesi hem zor hem de masraflı problemlerle karşı karşıya bırakabilir.

 

Medikal (tıbbi) malzeme ithalatı gözetim uygulamasına tabidir. Gözetim uygulamasında pahası Bakanlık tarafından belirlenen değer altında beyan edilen ürünlerin vergileri beyan üzerinden değil belirlenen değer üzerinden hesaplanır. Bu nedenle maliyet hesaplamaları sırasında çok dikkatli olunmalıdır, medikal (tıbbi) malzeme ithalatı vergi hesaplamalarında bir gümrük müşavirinden bilgi alınması salt mevzuata bakarak hesap yapılmasından daha sağlıklı olacaktır.

 

Medikal (tıbbi) malzeme ithalatında KDV uygulaması mevcuttur, vergi oranları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Medikal (tıbbi) malzeme ithalatı gümrük vergisi uygulamasından muaftır.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 16 Mart 2017