Genel İthalat Prosedürleri…

 

İkinci el makine ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

İkinci El Makine İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında ikinci el makine ithalatında dikkat edilmesi gereken hususları bu sayfada bulabilirsiniz.

 

Kullanılmış (ikinci el) veya yenileştirilmiş makine ithalatında bazı makineler yaşı ne olursa olsun ithal edilebilirken bazı makinelerin ithalatı için de sınıfı veya kıymeti nedeniyle ilgili devlet teşkilatlarından izin alınması gerekmektedir.

 

Kullanılmış (ikinci el) veya yenileştirilmiş makine ithalatı Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı ilgili listelere göre aşağıdaki genel prosedürlere tabidir;

  • İzin belgesinin alınması: Hali hazırda izin verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine kapsamında olmayan ürünler için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin belgesi alınması gerekmektedir, izin belgesinin bir örneği ithalat işlemleri sırasında gümrük beyannamesine eklenir. Açıklanan listeler dışında ürünlerin kıymeti, adedi ve ağırlığı da önemlidir ve izin belgesi alınması ihtiyacını ayrıca ortaya çıkarabilir.
  • Uygunluk yazısının alınması: Ekonomi Bakanlığı’nca açıklanan listelere göre ilgili kurumlardan uygunluk yazısı alınması gerekmektedir, uygunluk yazısının bir örneği ithalat işlemleri sırasında gümrük beyannamesine eklenir.

 

Alınacak olan izinler ve uygunluk yazıları Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ayrıca gereklidir.

 

Özellik arz eden durumlar için (özellikle işlemlere başlamadan önce) gümrük müşavirlerine danışarak kararlar verilmesi ithalatçı için faydalı olacaktır. Özellikle büyük yatırımların sıkça yapıldığı ithalat işlemlerinde yatırım yapılmadan önce gümrük müşaviri görüşü alınması çok önemlidir; yanlış başlanılan bir işlemin düzeltilmesi bazen mümkün olmayabilir, bazen de hem zaman açısından hem de finansal açıdan çok maliyetli olabilir.

 

Her türlü ithalat işleminizden önce sağlıklı bir yol izlemek için güvenebileceğiniz bir gümrük müşavirine danışmanızı şiddetle öneriyoruz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 16 Nisan 2012