İkinci El Makine İthalatı

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Makine İthalatı

Kullanılmış (ikinci el) veya yenileştirilmiş makine ithalatında bazı makineler yaşı ne olursa olsun ithal edilebilirken bazı makinelerin ithalatı için de sınıfı veya kıymeti nedeniyle ilgili devlet teşkilatlarından izin alınması gerekmektedir.

Kullanılmış (ikinci el) veya yenileştirilmiş makine ithalatı Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı ilgili listelere göre aşağıdaki genel prosedürlere tabidir:

  • İzin belgesinin alınması: Hali hazırda izin verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine kapsamında olmayan ürünler için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin belgesi alınması gerekmektedir, izin belgesinin bir örneği ithalat işlemleri sırasında gümrük beyannamesine eklenir. Açıklanan listeler dışında ürünlerin kıymeti, adedi ve ağırlığı da önemlidir ve izin belgesi alınması ihtiyacını ayrıca ortaya çıkarabilir.
  • Uygunluk yazısının alınması: Ekonomi Bakanlığı’nca açıklanan listelere göre ilgili kurumlardan uygunluk yazısı alınması gerekmektedir, uygunluk yazısının bir örneği ithalat işlemleri sırasında gümrük beyannamesine eklenir.

Alınacak olan izinler ve uygunluk yazıları Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ayrıca gereklidir.

Özellik arz eden durumlar için (özellikle işlemlere başlamadan önce) gümrük müşavirlerine danışarak kararlar verilmesi ithalatçı için faydalı olacaktır. Özellikle büyük yatırımların sıkça yapıldığı ithalat işlemlerinde yatırım yapılmadan önce gümrük müşaviri görüşü alınması çok önemlidir; yanlış başlanılan bir işlemin düzeltilmesi bazen mümkün olmayabilir, bazen de hem zaman açısından hem de finansal açıdan çok maliyetli olabilir.

Her türlü ithalat işleminizden önce sağlıklı bir yol izlemek için güvenebileceğiniz bir gümrük müşavirine danışmanızı şiddetle öneriyoruz.

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter