Genel İthalat Prosedürleri…

 

Kozmetik ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Kozmetik İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında kozmetik ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır, bunlardan en önemlisi bildirim hususudur. İlk defa kozmetik ürün ithalatı gerçekleştirecek olan bir firma ve yetkilileri için Koordinasyon Daire Başkanlığı altında kayıt oluşturulması ve sisteme giriş şifresinin temin edilmesi gerekir. İlgili şifreyle piyasaya arz edilecek kozmetik ürünlerin bildirimleri yapılır, bu bildirimleri takiben de UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) bildirimleri yapılması gerekmektedir. Elektronik işlemler konusunda (başvuru, firma kaydı, şifre, bildirim ve benzeri) destek almak için kozmetik.bildirim@titck.gov.tr adresine eposta gönderilebilir.

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise kozmetik ürünlerin genellikle tahlile tabi olmasıdır, insan sağlığına etkilerinin gözlemlenmesinin yanında ürünün GTİP tespiti için de önemli olan tahlil süreci ithalatın uzamasına ve daha masraflı olmasına neden olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TSE tahlil raporları da muayene memuru ve kimyagerler tarafından GTİP tespiti için dikkate alınır.

 

Kozmetik ürünler genellikle yanıcı olduğu için taşıma süreçleri de daha sorunlu ve maliyetlidir, yanıcı ürünlerde aracın ve hatta şoförün de yanıcı araç taşımaya uygun olduğunu gösteren belgeleri olması gerekir.

 

Kozmetik ürünlerin ekseriyetinde ÖTV ve KDV oranları sırasıyla % 20 ve % 18’dir, farklılık arz eden ürünler olabileceği için maliyet hesaplaması sırasında muhakkak bir gümrük müşavirinden danışmanlık istenmelidir.

 

Kozmetik ürünlerin ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanan pek çok ülke mevcuttur; EFTA (European Free Trade Association, Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri gibi. Bu konuda da maliyet hesabı yapılırken bir gümrük müşavirinden danışmanlık istenmelidir.

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 23 Mayıs 2014