Genel İthalat Prosedürleri…

 

Zirai ilaç ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Zirai İlaç İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında zirai ilaç ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır; öncelikle bitki koruma ürünlerinin ve ham maddelerinin ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iznine tabidir, bu nedenle ithalat/imalat ruhsatları için Bakanlık müracaatları yapılmalıdır. Bu ruhsatlar (imalat yapılmayacaksa yalnızca ithalat ruhsatı) alındıktan sonra ithal izni alınarak ithalat işlemleri yapılabilir, aksi halde yapılamaz. Her ürün için olduğu gibi zirai ilaç ithalatına da başlamadan önce muhakkak bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz, zirai ilaç ithalatı sürecinin detayları aşağıdaki gibidir;

 

Zirai ilaç ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. İthal edilecek zirai ilaçlar laboratuvar analizlerinde kullanılacak ise veya bitki koruma ürünü ham maddesi sanayisine verilmeyecek ise kontrol belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez.

 

Zirai ilaç ithalatında, Japonya menşeli/çıkışlı ürünler için ayrıca Atom Enerjisi Kurumu’ndan uygunluk yazısı istenir.

 

Zirai ilaç ithalatında; bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan aktif maddeler ve ilgili aktif maddelerin imalatında kullanılan ham maddeler için gümrük vergisi uygulamasından muafiyet mevcuttur.

 

Zirai ilaç ithalatında KDV uygulaması mevcuttur, vergi oranları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 4 Nisan 2017