Genel İthalat Prosedürleri…

 

Kimyevi madde ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Kimyevi Madde İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında kimyevi madde ithalatına özel olarak maddenin nasıl kullanılacağına göre ilgili bakanlıklardan izin alınması gerekebilir, bunun sebebi aynı kimyevi maddenin tarımda, gıdada, ilaçta veya başka alanlarda kullanılabilmesidir. Kimyevi madde ithalatında sorun yaşamamak için öncelikle GTİP tespit amacıyla analiz sertifikalarının temin edilmesi ve hatta numune getirtilerek gümrük kimyagerliği tarafından gerekli analizlerin yaptırılması oldukça önemlidir.

 

Kimyevi madde ithalatı KDV ve Gümrük Vergisi uygulamalarına tabidir, ürünün içeriğine göre yapılması gereken analizler, alınması gereken izinler değişiklik göstermektedir. Belirli bir kimyevi ürünle ilgili mevzuat bilgisini öğrenmek istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.

 

Kimyevi madde ithalatı için tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • Analiz sertifikaları,
  • Menşe belgesi,
  • Fatura orijinali

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 22 Ocak 2014