Genel İthalat Prosedürleri…

 

Kereste ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Kereste İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında kereste ithalatına özel olarak satıcı firmadan Türkiye’de ithalat izninin alınabilmesi için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesi istenmelidir, bu belge ile gümrük idaresine gelen malzeme için Zirai Karantina İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Görevli memurun kontrol etmesinin ardından uygun bulunan malzemeler için ithalat izni verilir ve bu aşamadan sonra gümrükte ithalat işlemleri başlar.

 

Ayrıca kereste ithalatı için ürünlere ısıl işlem veye fumigasyon (zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakterilere karşı bir korunma metodudur) işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

Kereste ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi ve gümrük idaresine sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • Bitki sağlık sertifikası,
  • Menşe belgesi,
  • Faturanın orijinali.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 19 Eylül 2012