Genel İthalat Prosedürleri…

 

Kuru fasulye ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Kuru Fasulye İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında kuru fasulye ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır; öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iznine tabidir, bu nedenle uygunluk belgesi için Bakanlık müracaatları yapılmalıdır ve bu müracaatlar kuru fasulye sevkıyatından önce yapılmalıdır. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’ndan Tareks izinlerinin alınması gerekmektedir. Her ürün için olduğu gibi kuru fasulye ithalatına da başlamadan önce muhakkak bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz, kuru fasulye ithalatı sürecinin detayları aşağıdaki gibidir;

 

Kuru fasulye ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Uygunluk belgesinin müracaatı kuru fasulye sevkıyatından önce yapılmalıdır, uygunluk belgesinin çıkmasını ve ürünlerin gümrüğe gelmesini takiben Bakanlık tarafından analiz işlemleri yapılarak (uygun bulunması halinde) ithalat işlemleri sonlandırılır.

 

Kuru fasulye ithalatında Ekonomi Bakanlığı’ndan Tareks izinlerinin alınması gerekmektedir, böylece ithal edilecek olan kuru fasulyenin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen ölçütlere uygun olup olmadığı belirlenir.

 

Kuru fasulye ithalatında zirai karantina uygulaması mevcuttur, satıcı firmadan bitki sağlık sertifikası düzenlemesi istenmelidir. Ancak ürünlerin kontrolü gümrüklerde değil, ülkeye giriş sırasında sınırlarda yapılmaktadır.

 

Kuru fasulye ithalatında KDV uygulaması mevcuttur, güncel vergi oranları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Kuru fasulye ithalatında gümrük vergisi uygulaması mevcuttur, güncel vergi oranları ve sağlıklı bir maliyet hesaplaması için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 8 Mayıs 2017