Genel İthalat Prosedürleri…

 

Enerji içeceği ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Enerji İçeceği İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında enerji içeceği ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır; öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ithal izni (uygunluk yazısı, eski bilinen adıyla kontrol belgesi) alınması gerekmektedir. Enerji içeceği ithalatına başlamadan önce muhakkak bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz, enerji içeceği ithalat sürecinin detayları aşağıdaki gibidir;

 

Enerji içeceği ithalatında ihtisas gümrüğü uygulaması vardır, yani ithalatçı işlemlerini istediği gümrük idaresinde gerçekleştiremez. İşlemler yalnızca Bakanlık tarafından belirlenmiş gümrüklü sahalarda yapılabilir, bu nedenle alıcı malın sevkiyatında dikkatli olmalıdır.

 

Enerji içeceği ithalatında (dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde de geçerli olmak üzere) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen uygunluk yazısının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Laboratuvar analizinde kullanılacak olması veya gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması durumunda ön bildirim, kontrol belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez. JAPONYA menşeli/çıkışlı ürünler için ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken ayrıca Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı da aranır.

 

Hayvansal ürün içeren enerji içeceği ithalatında (dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde de geçerli olmak üzere) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Yine hayvansal ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen veteriner giriş belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder. Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez. Sağlık Bakanlığı’nın denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

Hayvansal ürünler; ülkeye girişlerinde veteriner kontrolüne tabidirler, yetkili gümrük müdürlükleri için lütfen iletişime geçiniz.

 

Enerji içeceği ithalatında beyanname tescili sırasında ürünün bünyesinde yer alan tarım unsurlarını, oranlarıyla veya kod numarasıyla ya da bileşim tablosundaki ana ürünler olarak gösteren ve hukuken beyan kabul edilecek olan formun doldurularak beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Tarım katkı payı enerji içeceği ithalatının önemli bir masraf kalemidir ve maliyet hesabı yapılırken gözden kaçırılmamalıdır, maliyetler ise ürünlere ve içeriklerine göre değişmektedir. Enerji içeceği ithalatında her ürün için başvuru harçları ve analiz ücretleri Bakanlık tarafından ayrı ayrı tahsil edilecektir.

 

Enerji içeceği ithalatı posta veya hızlı kargo yoluyla yapılamaz, yasaktır. Ancak,  doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi ibraz etmeleri (son bir yıl içerisinde düzenlenmiş) halinde getirmelerine izin verilmektedir.

 

Enerji içeceği ithalatı tahlile tabidir, bir yılı geçmemiş olan tahlil raporları (kırmızı hat, tam muayene kriteri hariç) emsal kabul edilir.

 

Enerji içeceği ithalatında KDV uygulaması mevcuttur. Vergi oranları ürüne ve ülkeye göre değişiklik arz edebilir, doğru bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

Enerji içeceği ithalatında gümrük vergisi uygulaması mevcuttur. Vergi oranları ürüne ve ülkeye göre değişiklik arz edebilir, doğru bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

Enerji içeceği ithalatında en sık rastlanan problemlerden biri etiketlerin düzenlenmesi ve Türkçe etiketlerin oluşturulması sürecidir, bu konuda bir gümrük müşavirlik firmasından destek alınması oldukça önemlidir.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 27 Şubat 2017