Genel İthalat Prosedürleri…

 

Gıda ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Gıda İthalatı Prosedürleri…

 

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan gıda ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir. Özellik arz eden işlemlerle ilgili danışmak için lütfen iletişime geçiniz.

 

Gıda ithalatı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin tedarikçi firmadan aşağıdaki belgeleri temin etmeleri gerekmektedir;

  • Proforma fatura (proforma invoice),
  • İçerik sertifikası (ingredients certificate),
  • Sağlık sertifikası (health certificate),
  • Etiket Örneği (sample sticker).

 

Bu belgelerle beraber T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ithal izni için başvurulur, ithal izninin alınmasının ardından ithalat işlemlerine başlanır. Sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 26 Aralık 2011