Genel İthalat Prosedürleri…

 

Elektronik eşya ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Elektronik Eşya İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında elektronik eşya ithalatı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan garanti belgesi alınması gerekmektedir, garanti belgesi ithal edilecek her model için ayrı ayrı alınacaktır. Ürünlerin CE sertifikalı olması şarttır; ithalat için gerekli olan Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) belgesi, üretici firma tarafından CE sertifikasına göre hazırlanmalıdır. İthal edilecek ürünlerin üzerinde CE işareti ve üretici firmanın bilgileri açıkça yer almak zorundadır.

 

Ürünlerin üzerinde yer alması gereken diğer bir bilgi ise menşe bilgisidir, bu konuda yanlış veya yanıltıcı (İtalyan stili, Fransız usulü gibi) herhangi bir ifadenin yer alması yasaktır. Menşe bilgileri doğru ve açıkça anlaşılabilir olmalıdır.

 

Marka ürünlerin sahtelerinin ithal edilmesi yasaktır, telif haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine sebebiyet verecek şekilde eşyanın gümrüklenmesi kanunlara aykırıdır.

 

Elektronik eşya ithalatında ÖTV, KDV ve gümrük vergisi uygulanır.

 

Belirli elektronik ürünlerin, Bakanlık tarafından belirtilen CIF kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulaması mevcuttur.

 

Belirli elektronik ürünlerin ithalatı menşe ülkeye bakılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir, 10 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat işlemleri ise gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

Elektronik eşya ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • CE sertifikası,
  • Uygunluk beyanı (Declaration of Conformity),
  • Menşe belgesi,
  • Faturanın orijinali.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 16 Haziran 2014