Genel İthalat Prosedürleri…

 

Cep telefonu ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Cep Telefonu İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında cep telefonu ithalatı için farklılık arz eden ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır; Tareks izinlerinin alınması ve TRT bandrol uygulaması bunlardan en önemlileridir. Her ürün için olduğu gibi cep telefonu ithalatına da başlamadan önce muhakkak bir gümrük müşavirine danışmanızı öneriyoruz, cep telefonu ithalatı sürecinin detayları aşağıdaki gibidir;

 

Cep telefonu ithalatında Ekonomi Bakanlığı’ndan Tareks izinlerinin alınması gerekmektedir, ürünlere ait CE etiketlerinin kontrolleri de bu müracaatlar sırasında yapılmaktadır.

 

Cep telefonu ithalatında ürünlerin transit işlemlerinde gümrük idaresince, takip amacıyla, ATS cihazları kullanılmaktadır.

 

Cep telefonu ithalatında TRT bandrol uygulaması da mevcuttur.

 

Cep telefonu ithalatında KDV uygulaması mevcuttur, vergi oranları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Cep telefonu ithalatında ÖTV uygulaması mevcuttur ve Bakanlık tarafından belirlenen alt sınırdan daha düşük değerli ürünler için ÖTV oranları değişiklik göstermektedir. Vergi oranları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Cep telefonu ithalatı gümrük vergisi uygulamasından muaftır.

 

Cep telefonu ithalatı hızlı kargo veya posta yoluyla yapılamaz. Kişinin kendisine ait cep telefonunun dahi muafen serbest dolaşıma girebilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla yolculuk öncesi veya sonrası gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı da dahil olmak üzere cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün değildir. Örnek olarak yurt dışına tatile giden bir kişinin otelde unuttuğu cep telefonu kendisine posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilirse bu cep telefonu gümrükten geçemez.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 17 Şubat 2017