Genel İthalat Prosedürleri…

 

Canlı hayvan ve et ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

 • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
 • Faaliyet belgesi,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Vergi mükellefiyet yazısı,
 • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
 • Yetkililerin kimlik suretleri.

Canlı Hayvan İthalatı Prosedürleri…

 

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan canlı hayvan ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir. Özellik arz eden işlemlerle ilgili danışmak için lütfen iletişime geçiniz.

 

Öncelikle ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı’na başvurulmasının ardından, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber hayvanların ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanır. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemlerine hazır hale gelinmiş olur.

 

Canlı hayvan ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,
 • Sağlık sertifikası,
 • Küpe listesi,
 • Menşe Belgesi,
 • Faturanın orijinali.

Et İthalatı Prosedürleri…

 

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan et ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir. Özellik arz eden işlemlerle ilgili danışmak için lütfen iletişime geçiniz.

 

Öncelikle kesilerek eti ithal edilecek hayvanların ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartların belirlenmesi gerekmektedir. Satıcıdan tedarik edilen proforma fatura ile Tarım Bakanlığı’na başvurulmasını takiben, Bakanlık tarafından tayin edilen bir veterinerle beraber etin ithal edileceği ülkeye gidilmesinin ardından, hayvanların uygun bulunması durumunda kontrol belgesi hazırlanır. İthal izni anlamına gelen kontrol belgesinin temin edilmesini takiben ithalat işlemleri öncesi hazırlık aşaması tamamlanmış olur. Hayvanlar yurt dışında veterinerin kontrolünde kesilmektedir.

 

Et ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

 • Hayvanların BS hastalığı taşımadığına ilişkin belge,
 • Sağlık sertifikası,
 • Küpe listesi,
 • Menşe Belgesi,
 • Faturanın orijinali.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 28 Eylül 2010