Araç İthalatı

 

Araç ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

 

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında araç ithalatına özel olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Garanti Belgesi'nin ve Uygunluk Yazısı'nın alınması gerekmektedir. Araç ithalatı için tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

  • Garanti belgesi,
  • Uygunluk yazısı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak),
  • Faturanın orijinali,
  • Varsa A.TR belgesi (aracın Avrupa Birliği'nden geldiğini gösteren A.TR belgesi yoksa ayrıca % 10 Gümrük Vergisi ödenir).

 

Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Motor hacmine göre ÖTV oranları aşağıdaki gibidir:

 

MOTOR HACMİ (cc) ÖTV ORANI (%)
0-1.600  45
1.600-2.000 90
2.000- 145

 

 

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:

ARACIN YAŞI ORAN (%)
0 100
1 80
2 68
3 57,8
4 49,13
5 41,76
6 35,49
7 30,17
8 25,64
9 21,79
10 20

 

 

ÖRNEK:

Araç Avrupa Birliği'nden ithal ediliyorsa vergi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır, Avrupa Birliği dışından ithal edilecek araçlarda ayrıca % 10 da gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

CIF bedeli 10.000 € olan ve motor hacmi 1.600 cc’yi geçen ancak 2.000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

CIF Bedeli =10.000 €

Motor hacmi =1.600 cc üzeri (1.800 cc)

Özel Tüketim Vergisi = CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı

= 10.000 € x % 90 = 9.000 € = ÖTV

Katma Değer Vergisi = (CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı

= (10.000 € + 9.000 €) x % 18

= 19.000 € x % 18 = 3.420 € = KDV

Gümrükte ödenecek vergiler toplamı = ÖTV + KDV 

= 9.000 € +3.420 € = 12.420 €

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter