Genel İthalat Prosedürleri…

 

Araç ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Araç İthalatı Prosedürleri…

 

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında araç ithalatına özel olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan garanti belgesinin ve uygunluk yazısının alınması gerekmektedir. Araç ithalatı için tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;

  • Garanti belgesi,
  • Uygunluk yazısı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak),
  • Faturanın orijinali,
  • Varsa A.TR belgesi (aracın Avrupa Birliği’nden geldiğini gösteren A.TR belgesi yoksa ayrıca % 10 Gümrük Vergisi ödenir).

 

Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ile ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Motor hacmine göre değişiklik gösteren ÖTV oranları ve amortisman indirimi sonrasında bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB (gemi bordasında teslim, sonraki tüm masrafların alıcıya ait olduğu teslim şekli) kıymeti ile çarpmak için kullanılan oranları için iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 24 Şubat 2017