Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde basitçe “bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamı” olarak tanımlanan dış ticaret; bu alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamını gerçekleştiren firmalar için oldukça geniş kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir. Örneğin ihracat yapacak bir firma için ürünlerini satmak istediği pazarı araştırmak, yurt dışında markalarını tescil ettirmek, tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, fuarlarda yer almak gibi firmanın uzmanlık alanının çok dışında olan ve titizlikle ilgilenilmesi gereken pek çok konu vardır. Üstelik bu işlemlerin pek çoğunda ihracatçı firma belirli oranlarda devlet teşviklerinden de faydalanabilir ve bunun için bu süreçlerin birer proje gibi detaylandırılarak çalışılması gerekir, işte bu noktada dış ticaret danışmanlık firmaları devreye girer.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…