T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce ihracatçı firmalar için uygulamaya koyulan "Yerinde Gümrükleme" sistemi, artık imalatçı konumundaki ithalatçı firmalar için de hayata geçiyor. Böylece gümrük işlemleri ithalatçı firmanın kendi tesislerinde yapılacak; ithal edilen eşya da iç gümrüğe getirilmeden doğrudan firmanın tesislerine sevk edilebilecek. Eşya muayenesinin gerekli olduğu sınırlı sayıdaki durumlarda ise gümrük memuru firmanın tesislerine giderek işlemler yapılacak.

 

Taşıyıcı Firmalar İzinli Alıcı Uygulamasından Yararlanabilecek

İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmaların eşyasını taşıyacak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip taşıyıcı firmalar "izinli alıcı" uygulamasından da yararlanacaklar. Bu yetki ile ithal edilen eşya, varış gümrük müdürlüğüne sunulmaksızın, doğrudan taşıyıcı firma tesislerine transit rejimi kapsamında taşınacak ve gümrük işlemleri taşıyıcı firmanın tesislerinde sonlandırılacak. Tercihe bağlı olarak ithal edilen eşya, taşıyıcının veya ithalatçının tesislerine getirilerek gümrük işlemlerinin burada yapılması mümkün olacak. 

Bu konuda hazırlanan yönetmelik taslağı önümüzdeki günlerde son şeklini alacak ve böylece nakliye ve ithalatçı firmaların gümrükleme ve taşımacılık maliyetleri azalırken işlemler de hızlandırılmış olacak.

 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Güncelleme: 2 Kasım 2013