Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden maddelerin ithalatında ihtisas gümrüğü uygulaması Bakanlık tarafından kaldırılmıştı, konuyla ilgili istisnalar aşağıda yer almaktadır:

  • 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan "çay"ın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişi ile serbest dolaşıma giriş işlemleri yalnızca Rize Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilecektir.
  • 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan "porselenden sofra ve mutfak eşyası" ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca "seramikten sofra ve mutfak eşyası"nın (seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilmeye devam edecektir.
  • 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan "mamul haldeki alkol içkiler"in Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü, Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü ve Sarp Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilecektir.

 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Güncelleme: 21 Ekim 2013