Kısa Açıklama…

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi; Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır.

Detaylı Açıklama…

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi; Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır. Kişi tarifesini bilmediği eşya için bağlayıcı tarife bilgisini talep edebilir, verilen bağlayıcı tarife bilgisi gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve bilginin verildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek gümrük işlemlerine tabi eşya için bağlar.

 

Bağlayıcı tarife bilgisi başvurusu yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine, bağlayıcı tarife bilgisi başvuru formu ile yapılır.

 

Bağlayıcı tarife bilgisinden yalnızca hak sahibi, gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunun kanıtlanması koşuluyla faydalanabilir.

 

Bağlayıcı tarife bilgisi verildiği tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir, ancak talep edenin verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olması halinde bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir. İptal kararının verildiği tarihten itibaren bağlayıcı tarife bilgisi hükümsüzdür.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…

Güncelleme: 4 Ocak 2014