Uluslararası Ticari Terimler

Incoterms; dış ticarette sürekli karşılaşılan uluslararası ticari terimlerin kısaltmalarını ve açıklamalarını bulabileceğiniz sayfamıza hoş geldiniz…

Kısaltma Anlamı
AF

 

AWB

B/G

BT

CAD

CAG

CFR

CIA

CIF

CIP

CL

COD

CONF

COS

CPD

CPT

CR

D / A

D / O

D / P

DAD

DAF

DDU

DEQ

DES

DFT

ENCL

END

ETA

EXQ

EXW

FD

FAS

FCA

FAND

FIB

FIO

FIOS

FO

FOB

FOC

FRFWRD

FRT

FRTCOLL

FRTPP

GRWT

IOU

IRREV

L / C

LO

M / R

MIP

PA

PB

TO

Kıymet Üzerinden Peşin Avans Navlun

 

Konşlmento (Hava)

Gümrüğü Ödenmemiş Transit Mal

Yükleme ve Boşaltma Kuralları

Vesaik Mukabili

Mal Mukabili

Mal Bedeli ve Navlun

Peşin Para

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Deniz)

Taşıma ve Sigorta Ödenmiş

Alıcının Bulunduğu İstasyona Teslim

Teslimat Anında Ödeme

Teyit / Teyitli

Sevkıyat Anında Peşin Para

Vergi, Rüsum Gemi Kiralayana Ait

Taşıma Ödenmiş

Cari Kur

Kabul Karşılığı Vesaik

Teslimat Emri

Vesaik Mukabili Ödeme

Tahsilatı Yapan Bankanın Takdiri Karşılığında Vesaik

Sınırda Teslim

Vergileri Ödenmemiş Teslim

Rıhtımda Teslim (Vergileri Ödenmiş)

Gemide Teslim

Poliçe / Kambiyo Senedi

Ekleri

Ciro Edilmiş / Ciro

Geminin Tahmini Varış Zamanı

Rıhtımda Teslim

İş Yerinde Teslim

Boşaltma Masrafları Gemiye Ait Olmaksızın

Gemi Yanında Teslim

Taşıyıcıya Teslim

Navlun ve Sürastarya

Ambara Teslim

Taşıyıcının Yükleme ve Boşaltma Gideri ile İlgisi Yoktur

FIO ve İstif Gideri ile İlgisi Yoktur

Boşaltma Alıcıya Ait

Gemi Bordasında Teslim

Ücretsiz

Navlun Vadeli

Navlun

Navlun Tahsil Edilecek

Navlun Peşin Ödenmiş

Brüt Ağırlık

Size Borcum / Borç Senedi

Rücu Edilemez (Gayri Kabili Rücu)

Akreditif

Boşaltma Satıcıya Ait

Ordino / Yükleme Ordinosu

Deniz Sigortası Poliçesi

Vekaletname / Özel Hesap

Tasarruf Cüzdanı

Ciro

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter