Garanti belgesi; satılan ürünün, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanılmasına rağmen, garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve garanti kapsamına giren arıza veya istenmeyen durumların, en az 2 yıl süre ile ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğine ilişkin satıcının taahhüt ve yükümlülüklerini gösterir. Garanti belgesi satıcı için yükümlülük, alıcı içinse hak demektir ve tüketiciyi koruma amacıyla Sanayi Bakanlığı tarafından verilen bir izin belgesidir.

 

Herhangi bir ürün için garanti belgesinin gerekliliği ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonuna (GTİP) ve tanımına göre belirlenir. Ürün garanti belgesi gerektiriyorsa bu belgeyi almadan önce bu hizmetin verilebileceğini gösteren “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”nin alınması için gerekli servis ağının oluşturulması ve ilgili sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir.

 

Kullanma kılavuzunun hazırlanması, servis ağının oluşturulması ve sözleşmelerin imzalanması, Sanayi Bakanlığı’ndan satış sonrası yeterlilik belgesinin alınması, TSE kayıtlarının yapılması ve benzeri işlemlere bağlı olarak garanti belgesinin çıkarılması süreci 1 hafta ile 2 ay arasında değişebilir.

 

Rekabet koşulları nedeniyle garanti belgesinin süresi satıcı firmalar tarafından arttırılabilir, ancak bu süre ürünün kullanım ömrünü aşamaz.

 

Saygılarımızla,

Gumrukleme.com.tr Ailesi…