Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerinde Uygunluk Yazısı Başvurusu Elektronik İmzayla

 In Uncategorized

Bilindiği üzere, “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tebliğde yapılan ve 29/06/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle tebliğin yürürlük tarihi 01/01/2014 olarak değiştirilmiştir.

Gerek işlemlerin hızlılığı, gerekse de bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla; “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Kuruma yapılacak uygunluk yazısı başvurularının bir bölümü elektronik imza kullanılarak alınacaktır. Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ kapsamında EPDK’ya uygunluk yazısı almak üzere başvuruda bulunacak yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri gerekmektedir. Geçici bir süre boyunca Türkiye’de mobil imza hizmeti sunan GSM operatörlerinden alınacak elektronik imza sistemde kullanılamayacağından ilgililerin kart (token) ile elektronik imza atmaları ve buna uygun bir nitelikli elektronik sertifika edinmeleri gerekmektedir.

Uygunluk yazısı başvurularının Aralık ayı içerisinde alınması planlanmakta olup, kesin başvuru tarihi ile başvurulara ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından Kasım ayı içerisinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nun sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Kaynak: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Güncelleme: 8 Kasım 2013